Bireyin kişisel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmak arasında bir denge kurun!

Eğitim Hakkında:

Koçluk, koçluk eğitimi  olarak uygulandıktan sonra bireyin kişisel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi arasında bir denge sağladığı zaman ekip üyeleri arasında çok popülerdir. Koçluk tamamen bireyle ilgilidir; performans, motivasyon ve ilişkiler üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkisi olabilir.

Download Pdf

KOÇLUK YAPMAK

 

 • Başarılı koçluğa neyin dahil olduğunu belirleyin ve koçun rolünün ne olduğunu açıklığa kavuşturun
 • Etkili ve etkin olmayan koçluk tekniklerini inceleyin ve etkin sürüme göre kabiliyeti değerlendirin
 • Ön belleğe alınacak koç türünü analiz edin ve uygun koçluk yaklaşımını benimseyin
 • İnsanların değişime nasıl tepki verdiğini ve koçluk yaklaşımının etkilerini inceleyin
 • Koçluğun önündeki engelleri belirleyin ve en iyi koçluk stratejilerini benimseyin
 • Hız koçluğu tekniklerini uygulayın
 • Onları kullanmak için en iyi fırsatların ne zaman ortaya çıkabileceğini belirleyin
 • Kendiliğinden GROW koçluk seansı yapma alıştırması
 • Etkin hız koçluğu için 4 puanı gözden geçirin
 • Koçluk modelinin bileşenlerini ve genel bakışta ortaya koyduğu beceri ve teknikleri keşfedin
 • GROW modelini inceleyin
 • Koçluk becerilerini uygulayın
 • Bir koçun gelişiminde ve öğrenmesinde karşılaşabileceği engelleri ve direncin nasıl üstesinden gelinebileceğini keşfedin
 • Bir koçluk oturumu sırasında olası direnci tahmin etmek, izlemek ve yönetmek için yöntem ve teknikler belirleyin
Download Pdf

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.