Etkili işbirliği yapmak için herkesin toplanmasını, kalmasını ve birlikte çalışmasını sağlayın!

Eğitim Hakkında:

Günümüzün karmaşık ve organik kuruluşlarında, kilit bireylerin genellikle farklı disiplinlerden bir araya gelmesi ve işlevler arası ekipler oluşturmaları gerekir. İş ve iletişim stilleri açısından kendilerine ait konuları, kaygıları ve çok farklı yaklaşımlarını beraberinde getirebilirler. Bunlar, çapraz fonksiyonel takımların başarılı olması için gerekenlere her zaman uymayabilir ve bu da olası çatışmalar oluşturabilir.

Download Pdf

ÇAPRAZ FONKSİYONEL EKİPLERİ YÖNETMEK

  • Ekip etkinliğini göstermek için ve eğitim boyunca atıfta bulunulması için 5 bölümden oluşan bir model keşfedin
  • Çapraz fonksiyonel ekiplerin (CFT) çalışması için gerekli olan farklı yaklaşımları netleştirin ve açıklayın
  • Bireyler, ekip ve organizasyon için güçlü takım etkinliğinin etkilerini göz önünde bulundurun
  • Çaba ve maliyet ile etki ve fayda arasındaki farkları belirlemek için iki ile iki Etki / Çaba matrisini inceleyin.
  • Modelin her kadranını ve CFT için detaylı olarak neyi ima ettiklerini inceleyin
  • Matrisi uygulama aracı olarak kullanma alıştırması
  • Kişiler arası stil profil oluşturma aracını kullanarak çatışma nedenlerini belirleyin
  • Profil oluşturma aracının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için davranışları gözlemlemeyi öğrenin
  • CFT’de kişilerin kişiler arası stillerini ve bunlar hakkında sağladıkları içgüdüyü tanımlayın
Download Pdf

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.