Temel strateji becerilerinizi geliştirin ve uygulayın!

Eğitim Hakkında:

Stratejik planlama, belirli bir zaman diliminde iş önceliklerini tanımlamak için kullanılan bir liderlik ve yönetim faaliyetidir. Stratejik planlama herkesin ortak hedeflere doğru ilerlemesini sağlamak için enerji, zaman ve kaynak gerektirir.

Planlama süreci, beklenen sonuçlara ulaşmak için neyin gerekli olduğunu doğrular. Bir organizasyonun ne yaptığını, kime hizmet ettiğini, nasıl ve niçin yaptığını şekillendiren ve yönlendiren, geleceğe odaklanan temel kararlar ve eylemler üreten disiplinli bir çabadır. Etkili stratejik planlama sadece bir organizasyonun nereye gittiğini ve nasıl ilerlemesi gerektiğini değil, aynı zamanda başarılı olduğunu nasıl anlayacağını da ifade eder.

Download Pdf

STRATEJİYE GİRİŞ

 

  • Stratejinin tanımlarını ve vizyonun  bir stratejiyi tanımlamak ve uygulamak için uygun olduğu yerleri göz önünde bulundurun
  • Bir vizyonun neden önemli olduğunu ve başarılı olmayla ilgisini değerlendirin
  • Etkileyici bir vizyon yazın
  • Bu süreci oluşturan beş adımı değerlendirin
  • PEST ve SWOT analizlerini inceleyin ve kullanın
  • Bir dizi iş planlama ve stratejik etkinlik için kullanılacak SWOT analiz tamamlayın
  • Stratejik bir karar ve plan sunarken dört ana stratejiyi göz önünde bulundurun
  • Stratejinin belirgin bir şekilde büyümeyi başarması için şartları ve içerdiği etkinliği gözden geçirin
  • Kurumunuz için bir strateji oluşturun
Download Pdf

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.