Kendi işinizin kalitesini garanti edin!

Eğitim Hakkında:

“Kalite”, 1950’lerde önemli bir iş gereksinimi olarak yerini aldı ve Crosby, Deming, Juran, Ishikawa ve Feigenbaum gibi isimlerle eşanlamlıydı. 1980’lerde TMI, “Kalitenin” insanlar hakkında olduğu fikrini ortaya koyan tek organizasyondu ve böylece Kişisel Kalite kavramı doğdu.

Kişisel Garanti programı, Kişisel Kalitenin temel bir bileşenidir ve sadece kaliteye yönelik farkındalık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda günlük aktivitelerimizde her detayın kalitesini nasıl artıracağımıza odaklanır.

 

Download Pdf

KİŞİSEL KALİTE VE GARANTİ

 

  • Kuruma/ekibe kalite kültürünü uygulamanın nedenlerini belirleyin
  • Kalitenin ne olduğunu ve buna bağlı bazı konseptleri tanımlayın
  • Kalitesi düşük örnekleri ve bunların birey ve diğerleri üzerindeki etkilerini tanıyın
  • Kalite, marka ve itibar arasındaki bağlantıları inceleyin
  • 5 kaliteyi ve 2 boyutu tanımlamanın kaliteyi yönetmemize, ölçmemize ve izlememize nasıl yardımcı olduğunu görün
  • Değerlerimizin ve tutumlarımızın kişisel kalitemizi nasıl etkilediğini değerlendirin
  • Kalite ve uygunluk kontrastlarını inceleyin
  • İş yerinde ideal davranış performansı seviyelerini belirleyin
Download Pdf

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.