Gelişme için davranışları ve duyarlılığı somut cihazlara dönüştürerek, görünmezi görünür kılın!

Eğitim Hakkında:

TMI’nin Operasyonelleştirme Hizmet Araç Takımı, TMI Operasyonelleştirme Hizmet programlarında incelenen yaklaşım ve ilkelerin uygulanmasını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Her bir çekirdek süreçte kullanılan araçlar operasyonelleştirici hizmet döngüsünün üç aşaması ile uyumludur: tanımlama, uygulama ve katılım.

Download Pdf

OPERASYONEL HİZMET DENEYİMİ

 

  • 5 aşamalı bir teşhis yaklaşımı kullanarak Müşteri Yolculuğu Haritalama ihtiyacını belirleyin
  • Yolculuk Haritasının 3 öğesini tanıtın, hangisinin ne zaman kullanılacağını belirleyin
  • Genel sürecin bu aşamasının bir parçası olarak 5 kilit aşama üstlenin
  • Hizmet deneyiminin “içgörü” aşamasında toplanan verileri düzenleyin ve sunun
  • Bir yolculuk haritasına olan ihtiyacın değerlendirilmesi
  • Bir Yolculuk Haritası Şablonu oluşturun
Download Pdf

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.