İnsanları değişim, davranışsal direnç, iletişimin bozulması, çeviklik ve değişimin yapışkanlığı ile çalışmaya teşvik edin!

Eğitim Hakkında:

71 şirkette ve tüm endüstri ve iş kollarında gerçekleştirilen “Değişim Yönetiminde Eğilimler” araştırması “Değişimi Yönetmenin” kuruluşlar ve içindeki yöneticiler için kritik bir öncelik olduğunu söylemektedir. Bu Değişim Yönetimi programı, liderlerin ve yöneticilerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorlukları ele almaktadır: değişim sürecinde insanlarla çalışmak, davranışsal direnç ve iletişimin bozulması.

Download Pdf

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 

  • Değişim dinamiklerini, bizi ve egemen yerel ve küresel manzarayı nasıl etkilediğini inceleyin
  • Değişim eğilimlerini ve farklı insan türlerine etkilerini tanımlayın
  • Değişimi başarıyla yöneten ve yönetmeyen kuruluşlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri belirleyin
  • Kuruluşumuzda ele almanız gereken ihtiyaçların ve değişiklik türlerinin değerlendirilmesi
  • Olumlu görüşlerin uygulanması ve dayatılan bir değişimin insanlar üzerindeki etkisini gösteren deneysel bir faaliyetten öğrenme
  • İnsanların değişime nasıl tepki verecekleri hakkındaki düşüncelerini teoriden pratiğe dönüştürmeleri için fikirler üretin
Download Pdf

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.