Yönetici Olmak

Yönetici, idare etmekle sorumlu olduğu işyerindeki düzenin yürümesini sağlayacak sistemi kuran kişidir. Yönetici, kurduğu bu sistemin ve ekibin uyum içinde çalıştıran, herhangi bir aksama durumunda hızlı bir şekilde müdahale edip işleyişin olması gerektiği seviyeye yeniden ulaşmasını sağlayan ve bu sürekliliği koruyan en önemli etkendir. Ancak, burada önemli olan zamanla edinilen tecrübeler ve başarılar sonucu yöneticiliğe geçiş değil; yönetici yetkinliklerine sahip, iyi bir yönetici olabilmektir.

Peki iyi bir yöneticide olması gereken özellikler nelerdir?

Designed by katemangostar / Freepik

 

İyi Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

İşyerinin büyüklüğü, kaç kişi ile çalıştığınız ve yönetilen ekibin nicel değeri her ne boyutta olursa olsun, iyi yönetici olmayı gerektiren bazı özellikler vardır. Bu özelliklere sahip yöneticilerin liderliğindeki işyerleri belirledikleri hedeflere ulaşan, mutlu çalışma ortamı ve ekip üyeleri olan, düzenli çalışma alışkanlıklarına sahip yapıda olurlar.

Bu yetkinlikler şu şekilde özetlenebilir:

  • Çalışanları dinlemek ve etkili iletişim: Ekip tarafından ulaşılabilir yöneticiler hem şirket çıkarları hem de ekibin analizi açısından önemlidir. Doğru iletişim ve ekibi dinlemek aynı zamanda herhangi bir aksamanın ortaya çıkmadan önce engellenebilmesine de olanak sağlar. Aktif bir dinleyici, ekibinin gelişimine de katkı sağlar.
  • Zamanı doğru yönetmek: Yöneticilerin rutinlerinin dışında uzun ve kısa vadede planlamalar yapıp öncelik durumları belirlenmiş iş listeleri hazırlamaları iş akışını düzgün tutacak ve aksaklıkları önleyecektir. Bu durumda planlanan akışın dışında gelişen bir süreç ile karşılaştıklarında zaman sorunu da olmayacaktır.
  • Yeterli, yapıcı ve  doğru geri bildirim vermek: Ekip üyelerinin sorumluluk alanlarında ve yaptıkları işlerde gelişim göstermelerini sağlayacak önemli hususlardan birisi de geri bildirim vermektir. Yapıcı geri bildirimler ekibin başarılı olduğu alanlardaki başarısının sürekliliğini; başarısız olduğu alanlarda da gelişimini sağlar. Sadece eleştiri olarak görülmemesi gereken doğru geri bildirim, çalışanın motivasyonunu artıracağı gibi hataları da engeller.
  • Ekip motivasyonunu sağlama: Başarılı yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerden birisi de motivasyon becerisidir. Motivasyonu yukarıya taşımak ekibi çalışmaya teşvik ederek cesaretlendirir ve bu da başarıyı getirir. Gelişimi hızlandıran özelliklerden birisi olan motivasyonu artırmak kadar düşürücü olan etkenlerin de öngörülmesi ve engellenmesi yönetici için önemli bir yetkinliktir.
  • Eleştirel düşünce yapısına sahip olmak: İyi bir yönetici doğru değerlendirmeyi yapabilmek ve önceden gözlem yapamadığı bir hatayı engelleyebilmek için eleştiriye açık olmalıdır. Bu şekilde düşünebilen bir yönetici sorular sorup farklı fikirleri dinler ve en mantıklı kararı vermiş olur.
  • Adil görev dağılımı yapmak ve takdir etmek: Başarılı delegasyon ve adaletli görev dağılımı iyi yönetici için çok değerli bir özelliktir. Bunun yanında yöneticilerin ekip arkadaşlarına eşit mesafeli ve objektif olması gerekir. Bu durumda çalışanın başarısına yapılan takdir tüm ekibe motivasyon sağlayacağı gibi güven duygusunu da geliştirir.
  • İyi bir koçluk deneyimi yaşatmak: İyi bir koç, ekibindeki tüm çalışanların potansiyellerini analiz ederek ona rehberlik eder ve rol model olarak gelişimini sağlar. Ekip üyesi de kendisine koçluk eden yöneticinin tecrübelerini yakından gözlemleme fırsatı elde etmiş olur.
  • Müşteri İlişkileri ve empati: Başarılı yönetici hem ekip arkadaşları ile hem de müşterileri ile empati kurabilmelidir. Beklentileri anlamak için empati en gerekli özelliktir.

Yöneticiliğe Geçiş

Belli bir tecrübe ve başarıya ulaşmış ekip üyelerinin yöneticiliğe geçiş süreci bilgi birikimi, analiz ve uygulama becerilerine bağlıdır. İletişim konusunda kendisini geliştirmeye açık olan yönetici adayı, ikna ve empati gibi özelliklerini de iletişime katmalıdır.

Yöneticilik için kişisel özellikler ve eğitimi seven bir yapıya sahip olmak dışında en önemli etkenlerden birisi de çok çalışmak ve işi sahiplenmektir. İşi sahiplenen ekip üyesi; bilgi, birikim, tecrübe ve yeterli eğitimi aldıktan sonra iyi bir yönetici olabilir.

Kurumunuzdaki yöneticilerinizin sizler için önemini biliyoruz. Yöneticilerinizin mevcut potansiyellerini yükseltmek, onları güçlendirmek, ve geleceğe hazırlamak için eğitim programlarımızdan faydalanın!

Yöneticileriniz ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarını Tack TMI uzmanları ile birlikte inşa edebilirsiniz.

Kurum liderlerinizi geliştirecek eğitim yolculuğunuz için bize danışın!

Başa dön