DUYGUSAL ZEKALI LİDERLİK

Duygusal Zeka;  insanın kendisinin veya başkalarının duygularını anlama, algılama, yönetme, yönlendirme becerisinin ve kapasitesinin tümü olarak tanımlanabilir.  Daniel Goleman’a göre “duygusal zeka” kişinin hem kendisinin hem de etrafındakilerin performanslarını artırmada etkili 5 ana beceri alanı ile tanımlanabilir.

Tüm bu bilgilere rağmen yönetici ve liderler hala çalışanları ile ilişkilerinde duygularını işe dâhil ettiklerinde otoritelerinin sarsılacağını düşünebiliyorlar.  Oysa iş dünyasında başarılı liderler / yöneticiler olabilmenin en önemli araçlarından biri liderin ve yöneticinin duygusal zeka beceri alanlarında ustalaşmasıdır. Çünkü duygular güven, bütünlük, empati, esneklik, güvenilirlik, yaratıcılık, işbirliği ve inisiyatifi harekete geçirir. Duygular motive edicidir, yapılan işe amaç ve anlam katar, duyguyla inşa edilen her şey daha kalıcıdır.

Belki de işin en güzel tarafı duygusal zekanın bilinçli bir çaba ile geliştirilebileceğidir.

Bu eğitim programında liderler ve yöneticiler ile duygusal zekanın tanımını, anlamını ve başarılı ve etkili olmak için duygusal zekayı nasıl ele alıp hayata ve işe dahil edebileceklerini ve nasıl geliştirmeye devam edebileceklerini hem teorik hem de pratik düzeyde konuşuyor ve uygulamalar ve anketler ile hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bu program ile başlıca kazanımlarınız şunlar olacaktır;

 

  • Çalışanlarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini tanımayı, anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler
  • Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken çalışanlarıyla ilgili olarak, yalnızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenecekler
  • Lider kendini kontrol etmelidir, öz-denetimin önemini ve “duygusal patlamadan” kaçınmanın yollarını öğrenecekler ve çalışanlarına öğretebilecekler
  • Lider olarak kişisel ve kişilerarası duygusal zekâlarını geliştirebileceklerdir

Duygusal Zekalı Liderlik Programımız hakkında teklif ve detaylı içerik bilgisi için bize turkey@tacktmiglobal.com email adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın +90 533 812 03 52
Whatsapp İletişim +90 533 812 03 52
Başa dön