Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Bu programın amacı, iş tecrübesine sahip ancak teknik finans bilgisi sınırlı olan profesyonel yöneticilere ve satış ekiplerine, kariyer gelişimlerine yardımcı olacak ve şirketin malî raporlarını analiz edip yorum yapabilecek temel mali bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Programda katılımcılara bilgi ve eğitim seviyelerine uygun bir anlatımla temel muhasebe ve finans kavramları öğretilecek, özet bilanço ve gelir tablosunu okuyup anlayabilecek seviyeye erişmeleri sağlanacaktır.

Ayrıca, satış hedeflerinin ve maliyet, gider ve yatırım harcamalarının nasıl bütçeleneceğini ve gerçek performansın bütçe ile karşılaştırmalı olarak nasıl izlenebileceğini öğreneceklerdir. Seminerin ana hatları tanımlanmış olmakla birlikte, konular katılımcıların bilgi seviyeleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak işlenmekte, ağırlık verilecek konular ve örnekler buna göre belirlenmektedir.

Kazanımlarınız:

Temel finansal kavramlarını öğrenecek,

Finansal tabloların ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını öğrenecek,

Verilen kararların finansal sonuçlarını daha iyi analiz edebileceksiniz.

 Süre

180 dakika x 1 seans

  • Tarih : 10 Mayıs 2023

Saat : 13.30 – 16.30

 Eğitim Ücreti

3000 TL + KDV (1 kişi)

Toplu katılımlarda şirketinize özel grup indirimi almak için bizimle iletişime geçin!

 

 Eğitim Danışmanı

Sibel Segmen Erim

 Hedef Kitle

Tüm profesyoneller

Eğitim İçeriği:

  • Ticari İşletme ve Para
  • İşletmelerde Finansman Biriminin İşlevleri
  • Temel Muhasebe İlke ve Kavramları
  • İşletmenin Mali Yapısı
  • İmkânları en İyi Şekilde Kullanıyor muyuz?
  • Finansman İhtiyacının Önceden Belirlenmesi ve Temini
  • Kaldıraç ve Başa Baş Noktası

Kendi eğitimini yarat!

Size özel tasarlanabilen eğitim çözümlerimiz için bize ulaşın!