Performans sistemi tasarımı, bir kurumun çalışan performansını yönetmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı amaçlar. Bu tür projelerin genel amaçları ve faydaları aşağıdaki gibidir.

Amaçlar:

1. Performans Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi:

 • Kurumun genel stratejileri ve hedefleri ile uyumlu performans yönetimi stratejileri geliştirmeyi amaçlar.
 • Performans yönetimi stratejileri, organizasyonun uzun vadeli hedeflerine katkıda bulunacak şekilde tasarlanır.

2. Adil ve Objektif Değerlendirme Süreçleri Oluşturma:

 • Performans sistemi tasarımı, çalışanların adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için etkili değerlendirme süreçlerinin oluşturulmasını hedefler.
 • Performans ölçüm kriterleri ve değerlendirme metrikleri, şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir.

3. Çalışan Gelişimi ve Eğitim Planlarını Destekleme:

 • Proje, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim ve gelişim planlarını desteklemek amacıyla tasarlanabilir.
 • Gelişim odaklı performans yönetimi, çalışanların yeteneklerini artırmalarına yardımcı olur.

4. İletişimi Güçlendirme:

 • Yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirebilir.
 • Açık ve düzenli iletişim, performans beklentilerini anlama, geribildirim alışverişi ve hedeflere ulaşma konusunda önemlidir.

5. Çalışan Motivasyonunu Artırma:

 • Etkili performans yönetimi, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırabilir.
 • Performans hedeflerine ulaşıldığında tanıma ve ödüllendirme mekanizmalarının oluşturulması, çalışanların motivasyonunu destekler.

Faydalar:

1. Performans Artışı:

 • Etkili bir performans sistemi, çalışanların potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir, böylece organizasyonun genel performansını artırabilir.

2. Yetenek Yönetimi:

 • Performans yönetimi, organizasyonun yetenek havuzunu etkili bir şekilde yönetmeye ve gelecekteki liderleri belirlemeye yardımcı olabilir.

3. Çalışan Memnuniyeti:

 • Adaletli bir performans değerlendirmesi ve açık geribildirim süreçleri, çalışan memnuniyetini artırabilir.

4. Stratejik Hedeflere Uyum:

 • Performans sistemi tasarımı, organizasyonun stratejik hedeflerine uyumlu olarak çalışanların performansını yönetmeyi sağlar.

5. Daha İyi Karar Alma:

 • Performans verileri analizi, yöneticilere daha iyi kararlar almaları için gerekli bilgileri sağlar.

Performans sistemi tasarımı danışmanlığı, bu amaçlar ve faydalar doğrultusunda kurumların performans yönetimi süreçlerini optimize etmeye ve çalışanlarına daha değerli bir deneyim sunmaya odaklanır.

Kurumlara Özel Performans Sistemi Tasarımı hizmetimiz hakkında bilgi almak için bizimle buradan iletişime geçin!

Başa dön