Kurumsal Kültür Gelişimi

Kurum kültürü, bir şirketin sahip olduğu yazılı ya da sözlü kuralları değil; en temel ifade ile, kuruma ait davranış, inanç, etik, kolektif değer ve normlar gibi şirketi tanımlayan tüm değerlerin bütünüdür. Bir şirkette kurum kültüründen bahsedebilmek için bu değerlerin varlığı kadar, tüm çalışanlar tarafından sahiplenmiş olması da gerekir.

Bu kültür tüm çalışanlar tarafından paylaşılır, temel davranış biçimlerini şekillendirir, atılan tüm kurumsal hamleler ile uyuşur ise bir kurumsal kültürden bahsedilebilir. Oluşan bu yapı, kurumsal davranışlar ile örtüştüğü noktada şirkete başarı, ekibe de öz disiplin getirir.

Bir şirketin kültürünü oluşturan temel etkenler içinde şirketin kuruluşu, tarihi, vizyonu, değerleri, uygulamaları, liderleri, doğaya yaklaşımı gibi birçok etken olmasına karşın önemli olan bu değerlerin toplamından oluşan kurum kültürünün tüm ekip tarafından kabul edilmesidir. Bu sağlandığı takdirde çalışandan müşteriye kadar gelişen bir sektörel imaj yaratılmış olabilir. Peki tüm bunları sağlayacak kurum kültürü nasıl oluşturulur, özellikleri nedir, kurumsal kültür gelişimi nasıl sağlanır?

 

Kurum Kültürü Oluşumunu Sağlayan Özellikler

Kurum kültürü kendiliğinden oluşan bir olgu değildir. Her şirketin kendine özgü bir kimliği bulunur. Bu kimliği yansıtacak kültürü oluşturan özellikler ise şunlardır:

  • Liderlerin davranış biçimleri: Kurumda yer alan liderlerin davranış şekilleri kurumsal kültürün oluşumunu sağlayan en önemli etkenlerdendir. Liderlerin yansıttığı inançlar, ekibin kültürü sahiplenmesini sağlar.
  • Etkili ve açık iletişim:Kurum kültürü oluşumunda yönetici ile ekip üyeleri arasındaki şeffaflık büyük önem taşır. Doğru ve anlaşılır iletişim ekibin bağlarını güçlendirir.
  • Olumlu geri bildirimler ve takdir: Düzenli geri bildirimler ekibin tamamı tarafından başarıların fark edilmesini sağlar. Desteklenen bir ekip daha mutlu ve üretken olurken, çalışan bağlılığı artar ve ekibin çalışma davranışları birbirine uyumlu hale gelir.
  • Şirket değerleri: Şirket değerine sahip kurumlar, şirket içi ve şirket dışı aidiyete sahiptir. Sosyal yardımlar, insan kaynakları politikaları, çevre duyarlılığı, gönüllülük esası ile yapılan organizasyonlar gibi yaklaşımlar hem kurum kültürünün bir parçasını oluşturur hem de çalışanlar ve müşteriler tarafından takdir ve katkı alır.
  • İşe alım ve oryantasyon süreçleri:Kurum kültürünü doğru şekilde temsil edecek adayları işe alımda tercih etmek sürekliliği sağlayacaktır. Kurum kültürü eğitimleri ve oryantasyon planları adayın şirket kültürüne uyum sağlama sürecini hızlandırır.
  • Ortak hareketin sağlanması:Kurumsal kültür tüm birimlerin katılımı ile oluşan ortak bir yapıdır. Başta liderler olmak üzere tüm birimler bu kültüre uygun hareket etmelidir. Bunun için de çalışanların karar süreçlerine katılımı, yetki ve sorumlulukların doğru dağılımı, motivasyonu artıran sosyal etkinlikler gibi etkenler ortak hareketi sağlar.

Kurumsal Kültür Gelişimi Nasıl Sağlanır?

Kurum kültürü zamanla gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. Şirketler büyüdükçe, ekibe katılımlar arttıkça kurumsal kültür de gelişim sağlar. Farklı kültürlere sahip birçok kişinin katılımı ile büyüyen şirketlerde önemli olan kurumsal kültürün temelini oluşturan değerleri kaybetmemektir. Bir kültürü daha etkin şekilde geliştirmenin etkili yollarından birisi işe alımlar, ödüllendirmeler ve şirket içi yükselmedir.

Liderlerin yönetiminde destekleyici faaliyetler, iç eğitimler, webinarlar, çalıştaylar kültürün bir farklılık değil, rutin olmasını sağlamak açısından önemlidir. Alınan yeni bir iş, yeni bir lokasyon ve tüm yeni fırsatlar da kurumsal kültürün gelişimi için avantajdır. Kurumsal kültürün başarısında zamana ve çabaya ihtiyaç vardır ve kültürün dönüşümünü sağlayacak en güçlü kişiler, yöneticilerdir.

Kurumsal kültür çalışanlara ezber yaptırılarak değil, en üstteki liderden başlamak üzere aktif katılım sağlanarak içselleştirilir. Bunu sağlayan kurumlar sektörde oluşturdukları imaj, mutlu çalışanlar ve aidiyet bağı ile başarılara imza atabilirler.

Kurumunuz için ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarını Tack TMI uzmanları ile birlikte inşa edebilirsiniz. Kurum kültürünüzü canlandıracak ve geliştirecek eğitimler için bize danışın!

Başa dön