Her organizasyon, gelişme seviyesi ile bağlantılı olmak üzere, zamanla kurumsal özellikler kazanır. Bu kurumsal kültürü ve değeri oluşturmada en büyük sorumluluklardan birisi organizasyondaki liderlere aittir. Kurumlarda liderlik değerlerin oluşumunda olduğu kadar, parçası olduğu ekibi doğru yönlendirme, geliştirme ve ekibin sürdürülebilirliğini sağlama noktasında da belirleyicidir. Özellikle küresel ekonomi ve gelişen rekabet ortamı, şirketlerine değer katarak kurumsallık süreçlerine önderlik edecek yeni nesil liderlik kavramını işaret eder.

Etkin yöneticilik olgusunu ortaya çıkaran liderlik kavramı, farklı yapıları da içerisinde barındırır. Peki bu farklı yapıları oluşturan liderlik çeşitleri, liderlerin özellikleri ve dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?

Liderlik Çeşitleri

Temel görevleri kurumsal yapıyı korumak, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak olsa da, liderlerin yönetsel farklılıkları bulunur. Bu farklılıkları tanımlayan liderlik çeşitleri şu şekildedir:

  • Otokratik Liderlik:En gelenekçi liderlik çeşididir. Bu özelliklere sahip liderler, kararları ekiplerinde yer alan diğer kişilerin fikir ve görüşlerinden bağımsız olarak tek yetkili kişi olarak verirler. En eski liderlik türü olsa da günümüzde hala sıklıkla karşılaşılır. Bu tip liderler ekipler üzerinde mutlak bir otorite kurarken, ekipler de liderden uzaklaşır. Otokratik liderlik daha etkin ve hızlı karar verme olanağı sağlarken düşük verimlilik, motivasyon kaybı ve çalışan bağlılığında azalmaya neden olabilir.
  • Tam Serbesti Tanıyan Liderlik: Laissez – Faire de denen liderlik türünde etkin bir liderlik anlayışı yoktur. Tam serbesti tanıyan liderler ekiplerin kendi kararlarını vermelerini destekler, ihtiyaç duyulan zamanlarda kaynak sağlar fakat sorumluluk almaktan kaçınırlar. Ekiplere yüksek oranda bağımsız hareket etme imkanı sunuyor olsa da, bu tarz liderlik şeklinde yeterli tecrübe ve yönetsel beceriye sahip olmayan ekipler zaman yönetimi ve sorunların hızlı çözümü konusunda aksama yaşayabilirler.
  • Karizmatik Liderlik: Karizmatik liderlik genel olarak kurumun içinde bulunduğu kriz anlarında ortaya çıkar. Bu liderlerin kendine özgü, sıra dışı beceri ve yeteneklere sahip olduğuna inanılır. Ekipleri harekete geçirecek ikna kabiliyeti ve özgüvene sahip olan liderler, motive edici ve yol gösterici nitelikleriyle kısmen otokratik liderlere benzerler.
  • Demokratik Liderlik:Katılımcı bir liderlik türü olan demokratik liderlikte lider, karar alma sürecinde ekiplerin düşüncelerini de göz önünde bulundurur. Tüm ekibin yapacağı katkı sonucunda ortak bir çalışma ile alınacak karar için zamana ve fikirlerin dinlenmesine ihtiyaç duyulur. Yetki devri ile sorumluluk artırıcı bir yapıya sahip olan demokratik liderlik türünde ekibin yöneticilik becerileri gelişir, verimliliği artar ve ekip çalışması yeteneği güçlenir. Sürece herkesin daha çok sahiplenmesini sağlayan bu tür liderlik türünde, hızlı karar verilmesini gerektiren durumlarda zaman kaybı yaşanabilir.
  • Etkileşimci Liderlik:Bu tip liderlik çeşidinde lider, performansa odaklanarak ekibin sürdürülebilir motivasyonunu ödül ve ceza yöntemleri ile sağlar. Bu tarz liderler geleceği değiştirmektense, iş rutinlerinin daha etkin ve verimli geçmesini amaçlar.

 

İyi Bir Liderde Olması Gereken Özellikler

İyi bir lider, sahip olduğu karakter ile fark yaratır. Bu karakteri oluşturan özellikler ise:

  • Vizyon sahibi ve ileri görüşlü liderler ekibinin ufkunu geliştirir.
  • Dürüst ve etik davranışlar, adil yetki devri ile gelişimi sağlar.
  • Etkileme ve ikna kabiliyeti sorunları çözüme ulaştırır.
  • Liderler etkili iletişim kurarak öngörülerde bulunur, dinler, motivasyon sağlar ve yeni liderler geliştirir.
  • İnisiyatif alarak ekibe güven verme, aldığı sorumluluklar ile örgütsel kontrolü oluşturup tutarlılığı sağlama gibi özellikler iyi bir liderde bulunması gerekenlerdir.

Değişen rekabet koşulları geleneksel liderler yerine, sürekli gelişen ve değişimlere öncülük eden yeni nesil liderler oluşmasını sağlar. Organizasyonel başarıda ise sahip olduğu özellikler sayesinde elde ettiği başarıyı, ekipleri ile bütünleştiren liderler öne çıkar. Bu nedenle liderlerin doğru stratejiler uygulaması ve ekiple etkili bir iletişim kurması gerekir.

 

Kurumunuzdaki yöneticilerinizi iyi birer lider yapmak, onları güçlendirmek, ve geleceğe hazırlamak mı istiyorsunuz?

Liderlik ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarını Tack TMI uzmanları ile birlikte inşa edebilirsiniz.

Kurum kültürünüzü canlandıracak ve geliştirecek eğitimler için bize danışın!

Başa dön