Eğitimciler İçin Online Platformlarda Eğitim Teknikleri

Bilgi paylaştıkça çoğalır ilkesini göz önünde bulundurarak özellikle bu dönemde sanal alanda eğitim verme teknikleri hakkında bir yazı yazmak istedim. Bu aralar sanal alanda eğitim ve webinarlar izledim ve sanal alanda eğitim vermek gerçek bir eğitimcilik gerektiriyor, sınıfta yapılabilecek çok şey ve zaman var ama burası er meydanı! Sanal sınıf zamanı ve dikkat süreleri daha kısa olan bir alandır. çünkü katılımcı esir değildir.

Eğitim insanların en doğal haklarından biridir. Günümüzde eğitime çok fazla zaman harcanmaktadır. Eğitim yaşamın büyük bir bölümünü içine almaktadır. Bir düşünün bir doktor eğitimine ömür boyu devam eder neden? Çünkü güncel kalmazsa bir insan hayatı söz konusudur ama bir satış danışmanı bir müşteri kaybederse veya bir hizmet personeli bir müşteriyi memnun edemezse pek önemsenmez nasıl olsa yenisi gelir bakış açısının hakim olduğu firmalar hala vardır!

 

Aslında şirketlerimizde eğitim her zaman ve her yerde sürekli olarak vardır tüm yaşantımızda olduğu gibi iş yaşantımızda da zamanımızın önemli bir bölümünde küçük küçük öğrenmeler ile geçiririz ama öğretmeyi çoğu şirket bir bölüm olarak görmez! Neden? Bilmenin öğretmek için yeterli olduğunu düşünen şirketler var olan tecrübelerine hapsolmaya mahkumdurlar. Mahkumiyeti kaldırmak eğitimle mümkündür ki bu sanal alanda eğitimlerle artık daha kolay ve maliyeti düşük.

Uzaktan eğitimin geçmişten günümüze kadar üç farklı kuşağı bulunmaktadır (Jones, 2005). İlk kuşak öğrenci-öğretmen iletişiminin yazışmalar yoluyla sağlandığı geleneksel kuşaktır. İkinci kuşak sanayileşmiş multimedya uzaktan eğitimi olarak da bilinmektedir. Bu kuşakta ses ve video ağırlıklı bir uzaktan eğitim yapısı vardır. Son kuşakta ise eğitimde bilgisayar ve modemin kullanılmaya başlanmıştır. Birinci ve ikinci kuşağın temel amacı öğrenme materyallerinin üretimi dağıtımıdır. Bu iki modelde etkileşim oldukça sınırlıdır etkileşimi neredeyse yok gibidir. Üçüncü kuşak uzaktan eğitim ise (Bu pandemi döneminde heimizin radarına giren), interaktif eğitim olarak da bilinir ki bilgisayar yoluyla iletişim ses ve video konferanslar gibi interaktif medyanın kullanıldığı, iletişim ve öğrenmenin sosyal bir süreç olarak kabul edildiği kuşaktır.

Sanal alanda eğitim vermek neden farklı;

Göz temasınız yok yada sınırlı.

Sanal alanda katılımcılar sanal bir ortamda olmanın zihninde algı ve davranış biçimi sergiliyor buna psikolojide sosyo kültürel açıdan bakarsak ‘Kimliksiz Statü Kazanma’ denir, hem kendilerini güdülemede hemde çevrelerinde saldırganlıkları yani cüretleri artabiliyor bu durum öğrenmelerine engel oluşturuyor.

Online eğitimde öğrenmenin kalitesi oldukça önemlidir. Bu nedenle eğitimtasarımında birçok öğe birlikte düşünülmelidir. Öğrenme prensip ve karakteristiklerinin yapılandırılmasında ACCEL modeli kullanılır. Bu model kısaca şu başlıklardan oluşmaktadır.

• Active: Öğrenenin eğitim programına katılması için aktiviteyi düşünmesi ve yapması gerekmektedir.

• Collaborative: Öğrenen benzer katılımcılarla aktivitelere, projelere ve tartışmalara katılmalıdır.

• Customized and Accessible: Eğitim programı öğrenenin dönem zamanı, kariyer amaçları, hazır bulunuşluk düzeyi ve öğretme biçimine göre tasarlanır.

• Excellent Quality: Eğitimler öğrenenlerin arzu ve amaçlarına imkân tanır. Öğrenci odaklı tasarlanır. Öğrenme öğrenenin diğer öğrenenler ve öğreticilerle hızlı, kolay ve yüksek kalitede iletişimini kapsar.

• Lifestyle-Fitted: Uzaktan öğrenmede barınma mekânı öğrencinin yaşadığı yerdir. Eğitim mali boyut elverdiğince uygun hızda, her yerde ve her zaman yürütülür.

ACCEL Modeli ile Etkili Sanal Sınıflar İçin 6 Başucu Notu;

1.       HAZIRLIK

o   Fiziksel – Zihinsel

o   Kime Sunum Yapıyorum

2.       ÖZ YÖNETİMİM

o   Eğitim Sunumu Heyacanı

o   Nefes – 3×6 sn

3.       KURGU – SUNUM

o   Etkili Giriş AG

o   Ana Fikir

o   Ne Anlatacağım – Nasıl Anlatacağım

o   İnteraktif – DeBrief

o   Son Mesajım

4.       METOT

o   3 NE Tekniği

5.       SİSTEM KULLANIMI (ADOBE CONNECT-ZOOM-TEAMS)

o   Teknik ve Taktiksel Yaklaşım

6.       ETKİLEME

o   Mimikler ve Eller

o   Tonlama Taktikleri

o   Duraklar

o   Göz Teması

Etkili Sanal Sınıf Eğitimi İçin 4 Teknik Gelişim Alanı

1. Eğitmen Gelişimi

·       Planlama

o   Eğitime Hazırlık

o   Planlama ve Önemi

o   Seminer Sunumu

·       İletişim

o   Hipnotik Kelimeler

o   Yasaklı Kelimeler

·       Motivasyon

·       Eğitim yöntemi

o   Alan Kullanımı

·       Tek Alan Sunumu

·       Çift Alan Sunumu

o   Tutum

·       Nasıl ve Ne Etkisi

·       Nasıl Söylüyoruz?

·       Ne Söylüyoruz?

2. Metotlarla Etkin Eğitim Gelişimi

  • Oyunlaştırma ile Kalıcılık Sağlama
  • Renk Kullanımı İle Anda Kalma
  • 1.Aşama: Analiz, Tasarım, Geliştirme

o   Hazırlık

o   Sunum

o   Yerleştirme

o   Metot Kullanımı

o   Hedef Oluşturma

o   Diğer Katılan Eğitmenlerin Yönetimi

o   Katılımcı Soru Yönetimi

o   Teknik Yönetim

  • 2.Aşama: Uygulama

o   Dikkatleri Yakalamak – Dizi Etkili Sunum – Heyecanı Yüksek Tutmak

o   Oyunlaştırma ile Öngörülen Soruları Yönetebilmek

  • 3.Aşama: Katılımcı Deneyimi İle Süreci Geliştirmek

o   Program Değerlendirme Yaklaşımı

o   İşlemlerin (Sürecin) Gözlemlenmesi

o   Çıktıların Ölçülmesi

o   Girdilerin ve Çıktıların Ölçümlenmesi

o   Girdilerin, İşlemlerin ve Çıktıların Ölçümlenmesi

3. İçeriğin Geliştirilmesi ve Planlama

o   Çam Ağacı Tekniği

o   TackTMI 4 Profil Düşünme Tekniği

Yetişkin Nasıl Gelişir

o   Eğitimin Malzemesi İnsandır

o   Tekrarın Öğrenmedeki Yeri

o   3 NE Tekniği

Bir Sistem Kullanmak

o   Ölçümleme Metodu – 3B Modeli

o   NLP Öğrenme Modeli

Kendini Plana Uygun Tanıtmak

Eğitmenin İletişim Tarzı ve Yetiştirici (Koç/Mentor) Rolü

o   Kolaylaştırıcılar/zorlaştırıcılar

o   Geribildirim vermenin temel ilkeleri

Kontrolü Elde Tutmak

o   Zor Katılımcılar

o   Zor Sorular

o   Beynin Çalışma Prensipleri

o   İtiraz Yönetimi

o   PPT Farklılıkları

Hem geleneksel eğitimlerde hem de online eğitimlerde iki boyut çok önem taşır;

1-      Verilen eğitimin tecrübe paylaşımından ileri seviyede profesyonel olarak yetkin kişiler tarafından verilmesi

2-      Katılımcının verilen bilgiye istekliliği ve ihtiyacı

 

Kaynak: CHO, Soomyung, Berge, Zane. (2002). Overcoming Barriers to Distance Training and Education, Murat Tuncer The Future of Education and Training in Virtual Environments and Possible Problems, HERNES, Gudmund. (2003). University : Models & Messages, Lessons from Case Studies, Tack TMI Training Design Programmes

Yazar:

Erkan Demirel

Tack TMI Türkiye

Uzman Eğitim Danışmanı

Yönetici ve Çevik Takım Koçu

 

Başa dön