V.U.C.A: Muğlaklığa Karşı Çeviklik

Çeviklik, kurum çapında açık şekilde iletişim kurabilme ve çözümler geliştirme, fikirlerin ve eylemlerin hızlı prototipini oluşturma ve çözümleri hayata geçirmek için hızlı bir şekilde harekete geçme yeteneğidir.

Bu aynı zamanda, hızlı bir şekilde çözümler üretme, bunları iletme ve bunları işbirlikçi bir şekilde uygulama becerisidir. Çeviklik, hız ve öğrenme ile ilgilidir. Yani hızla çözüm geliştirmek, gerektiğinde çözümleri reddetmek, tekrar geliştirerek, onlardan öğrenme faaliyetlerini kapsar.

Çeviklik, daha sağlam ve güçlü bir iş ortaya çıkarmaya, ilerlemeye devam etmeye ve çabalara ivme kazandırmaya yardımcı olmaktadır. Muğlaklık, çevikliğe boyun eğer. Muğlak bir dünyada, liderler şokları önceden tahmin etmeye hazır olmalıdırlar. Liderler muğlaklıktan kurtulamazlar. Bu yüzden, kurtulmaya çalışmaktan ziyade, çevik ve esnek olmayı öğrenmelidirler. Çünkü VUCA dünyası, hiyerarşilerin katılık ve kırılganlığını cezalandırır, ağları ise çevik oldukları için ödüllendirir.

Burada stratejik öngörüyü geliştirmek önemlidir. Çünkü stratejik öngörü, iyi bir strateji sürecinin ilk adımıdır. Muğlaklıkta geçmişte yaşanmış örnekler olmadığından, çeviklikte öngörü kilit rol oynamaktadır ve hızlı deneyimleme için bir çerçeve belirlemektedir. İçinde bulunulan koşullara, hızlı, güvenle ve kararlılıkla uyum sağlama yeteneği olan çeviklik, günümüzde son derece önemlidir. Buradaki anahtar nokta, geçmişten öğrenerek ve bir büyüme zihniyetini benimsemeyi sınırlayan yüklerden ayrılmak suretiyle, aksaklıklardan hızlıca kurtulmaktır.

İnsanlar, geçmişten gelen yükleri ve hata yapma korkusu tarafından çoğunlukla kısıtlanabilmektedir. Gerçek beceri, dirençli olma ve bu aksiliklerden nasıl hızlıca kurtulacağını bilmektir. Tüm iyi dersleri almak ve negatif çağrışımlardan kurtulmak gerekmektedir. İnsanların kendisine yapabileceği en zayıflatıcı şey, geçmişin, onu geleceğe doğru olumlu bir yol kat etmesini engellemesine izin vermektir. Bu sebeple bir lider için en doğru yaklaşım, geçmişteki olumsuz yargılardan bağımsız kararlar almak ve proaktif davranmaktır.

Çevikliği sistematik olarak inceleyen, ölçen ve daha sonra liderlik ve örgütsel davranışları geliştirme rehberleri, koçluk ve etkileşimli atölye çalışmalarını kullanarak güçlendiren organizasyonlar, çevikliğini hızlı tempolu bu artan VUCA dünyasında rekabet avantajı haline getirecek bir konumda bulunmaktadırlar.

 

Kaynak:

AREETE. (2011). Next Practices/Technologies Tools and Methodologies: Strategic Foresights in VUCA World. Ocak 13, 2017 tarihinde https://areete.wordpress.com/2011/12/20/vuca-and-leadership-skills-for-future/ / Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü İşletme Anabilim Dalı, Engin Yurdasever Yazısı / Automatic Data Processing. (2016). Dealing with a VUCA World: HR’s Investment Opportunity. Mart 24, 2017 tarihinde http://www.adp.com.hk/assets/vfs/Family-33/Hong-Kong/White-Paper-Download/adp-vuca-report-final.pdf

Yazar:

Erkan Demirel

Tack TMI Türkiye

Uzman Eğitim Danışmanı

Yönetici ve Çevik Takım Koçu

 

Başa dön