Tack TMI 57 ülkede yönettiği danışmanlık ve eğitim projelerinde kendi geliştirdiği 5I felsefesini kullanır.

5I prosesi adımları ise şunlardan oluşur:

 • Investigation (Araştırma)
 • Identification (Tanımlama)
 • Implementation (Uygulama)
 • Integration (Bütünleştirme)
 • Inspiration (İlhamlandırma)

 

Birbirleri ile bağlantılı bu adımlar Tack TMI’ın Uzman İş Geliştirme, Proje ekibi ve Danışmanları ile birlikte kurumlarla beraber yapılandırılır.

Gelin kısaca bu 5 adıma göz atalım;

Investigation ( Araştırma) prosesin ilk ve em önemlli başlangıç adımıdır. Bu adımda, Proje öncesi kurumun ve hedef kitlenin mevcut durumunun analiz edilip, odak alanlarımızı belirlemek ve geliştirme adımlarına temel oluşturmak için oldukça geniş bir alet çantasının kullanıldığı bölümdür. Bu bölümde, aşağıdaki süreçler uygulanabilir.

 • Saha Çalışmaları / Bayi Ziyaretleri /Müşteri Ziyaretleri
 • Yetkinlikler ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Çalışan memnuniyeti anketi/ Müşteri memnuniyeti anketi
 • Gizli müşteri uygulaması
 • Yönetici/ Satış /Çalışan Değerlendirmesi/360 derece/Ölçümleme

Identification ( Tanımlama) adımında ise Araştırma aşamasında elde ettiğimiz bilgiler kurumlarla birlikte oluşturduğumuz proje ekibi ile paylaşılır. Proje hedefleri, zaman planı ve çıktılar belirlenir.

Tanımlama adımında ihtiyaca göre aşağıdaki süreçler izlenebilir.

 • Araştırma Adımının Raporu
 • Kick-Off Toplantıları
 • Focus-Grup Çalışmaları
 • Lansman Toplantıları
 • Proje Ekibinin Belirlenmesi
 • Proje Hedeflerinin Yazılı Olarak Belirlenmesi
 • Ölçümleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Belirlenmesi
 • Takip Sürecinin Belirlenmesi

Prosesin 3 nolu adımı olan Implementation ( Uygulama)da ise; Araştırma ve Tanımlama ana adımlarının çıktılarını göz önüne alınarak proje de yer alacak eğitim- workshop- webinar-simülasyon programları belirlenir. Davranış – Süreç – Sistem bazında iyileştirme önerilerinin proje ekibi ile çalışılarak finalize edilmesi, içeriklerin kuruma özel tasarlanması  ve hedef katılımcı kitlelere gerçekleştirilmesi bu adımda yapılan çalışmalardır. Bu adımda aşağıdaki süreçler izlenebilir.

 • Sınıf Eğitimlerinin Kuruma Özel Dizaynı
 • Simülasyonlar
 • Açık veya Kapalı Alan Öğrenme Programları
 • Eğitimler Öncesi Ön-Son Testler
 • Kuruma Özel Eğitim Davetiyeleri

Sona doğru yaklaşırken 4 nolu alanda Integration (Bütünleştirme)de, Arzulanan sonuçları elde etmek için tekrarlanabilir ve ölçülebilir bir gelişim süreci tasarlamak çok önemlidir. Uygulama adımında belirlenen eğitimlerin dışında iç eğitmenlerin yetiştirilmesi ve uygulanan eğitimlerin know-how devri ile gelişimi bütünleştirilir. Bu adımda kurumla belirlenen aşağıdaki süreçler uygulanabilir.

 • Gelişim Workshopları
 • İç Eğitmenlerin Yetiştirilmesi
 • Know-How Devri
 • Takip Konferansları/ Seminerler
 • Aksiyon Planı Takip Günleri
 • Ölçümleme Tekrarı
 • Birebir Koçluk

Son adımımız olan Inspiration (İlhamlandırma) adımında ise,  Proje hedefine ulaşmak için çalışanların ilhamlandırılması

ilhamlandırılması ve Sürekli, keyifli ve davranışa dönüşmesini sağlayıcı takip sistemlerinin oluşturulması konularında çalışılır.

Son adımımızda aşağıdaki süreçler uygulanır.

 • Proje Kapanış Toplantısı ve Değerlendirme
 • Proje Kapanış Raporu ve Öneriler
 • Gelişim Karneleri- Bireysel Raporlar
 • Eğitim ve Gelişim Önerileri
 • Takip ve Ödev Paylaşımları,
 • SCORM Paketleri
 • Takip Webinarları

Tack TMI olarak, sizin için önemli olduğunu bildiğimiz hiçbir alandan vazgeçmenizi gerektirmeyecek bir çözüm ortaklığı sunarız. Seçiminizin “Ne” yaptığımızdan çok “Nasıl” yaptığımıza bağlı olduğunu iyi biliyoruz.

Gelin sizde 57 ülkede, mutlu binlerce müşterimizin arasında yer alın!

 

Yazar:

Önder Kilin

Tack TMI İş Birim Direktörü

Başa dön